ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Ι. Μ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΩΡΟΠΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 15/03/2019 (Α’ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ)
8€
Διαθέσιμο
Αγορά

Ι.Μ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΩΝ...

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/03/2019 (Β’ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ)
8€
Διαθέσιμο
Αγορά

Ι.Μ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ ΜΑΝΔΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/03/2019 (Γ’ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ)
8€
Διαθέσιμο
Αγορά

Ι.Μ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/04/2019(Δ’ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ)
8€
Διαθέσιμο
Αγορά

Ι.Μ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/04/2019 (ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ)
8€
Διαθέσιμο
Αγορά